top of page

Fastgruppe Sportshund

  • Starter 14. aug.
  • 2 400 norske kroner
  • Sundlivegen

Tilgjengelige plasser


Tjenestebeskrivelse

Denne gruppa passer for deg som allerede har god forståelse for belønningsbasert trening, og har en hund som er klar til start i rally/LP. Dersom du er usikker på om dette gjelder deg, så kan du gjerne ta kontakt med Kristin på 41286487 før du melder deg på. Gruppa går hver onsdag fra 14. August til 13. November Gruppa er ei videreføring av fastgruppa vi kjørte i vinter/vår, men vi har plass til nye engasjerte ekvipasjer. Det jobbes med momenter i de ulike klassene, og vi setter deretter disse sammen til adferdskjeder. I høst setter vi opp en plan over hvilke momenter vi skal jobbe med på hver trening, for å forsikre oss om at vi er innom alle de ulike momentene. Du står også fritt til å lage egen treningsplan for å tilpasse treninga deg og din hund. På den første treninga 14. August vil vi bruke en del tid på å gå gjennom treningsplaner, det er flott om du allerede kommer med en plan, så kan vi se på den sammen og tilpasse treningene etter hva som er ønska innhold. Treningsplan, kriterieplaner og treningsdagbok vil være viktige stikkord for høstens gruppe 😊 Vi vil også tilby egne treningskvelder (hovedsakelig torsdager) der det settes opp hele baner og man får testa hunden på ulike plasser med forstyrrelser. Når du skal delta på andre typer leksjoner/treninger må du sende oss melding seinest dagen i forveien. Det er også fint om du opplyser om hvilke treningskvelder du ikke kommer på. Hensikten med gruppa er å skape et positivt treningsmiljø, ei sammensveisa gruppe der deltakerne deltar og reiser på konkurranser sammen, og heier hverandre fremover. Gruppa holdes derfor liten, med max åtte deltakere, erfaringa tilsier at vi da som regel vil være 5-6 ekvipasjer pr trening. Du får: • 6 teorileksjoner • 14 praktiske gjennomføringer • utstillingstreninger • passeringstreninger Fram til 15 Juli kjører vi earlybird rabatt og du betaler kun kr 2400,- Etter dette vil prisen være 2800,-


Kommende økter


Avbestillingsregler

Påmelding på våre kurs er økonomisk bindende. Dersom du vil gi din plass til en annen deltaker må du sende epost å opplyse om dette, samt sende inn informasjon om den nye ekvipasjen som overtar plassen.


Kontaktinformasjon

  • Synergiparken AS, Sundlivegen, Bardufoss, Norge

    41286487

    post@ipsumstellanova.com


bottom of page